Install-Sanit Tomasz Malinka

Install-Sanit

ul. Ogińskiego 14f/8
66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 503 074 598

Dobór instalacji fotowoltaicznej

Dobór instalacji fotowoltaicznej (PV) musi być przeprowadzony z uwzględnieniem dokładnego zapotrzebowania budynku na energię elektryczną. Instalacja PV powinna dostarczyć w ciągu roku tyle energii elektrycznej, ile wynosi jej roczne zużycie w budynku. Wynika to z faktu, że według obecnych warunków nie jest możliwa sprzedaż prądu z instalacji fotowoltaicznej małej mocy (mikroinstalacje o mocy do 50 kWp). Oddawaną do sieci nadwyżkę energii można jedynie wykorzystywać w późniejszym czasie. Właściciel instalacji fotowoltaicznej ma na to rok, po tym czasie niewykorzystana energia przechodzi na własność energetyki.
Dobór instalacji PV do domu

Dobór instalacji fotowoltaicznej odbywa się zgodnie z zasadą pokrywania potrzeb energetycznych budynku, a nie wytwarzania energii elektrycznej w celu jej odsprzedaży i czerpania korzyści finansowych.

Instalacja fotowoltaiczna z akumulatorem czy bez?

Ze względów ekonomicznych i uwzględniając aktualne zasady ustawy OZE (ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii), nie jest uzasadniona budowa instalacji PV z akumulatorami. Może być to zasadne jedynie w niektórych sporadycznych sytuacjach i raczej dla niewielkich instalacji. Typowa instalacja PV jest przewidziana do współpracy z siecią elektroenergetyczną i określana nazwą ON-GRID („w sieci”). Sieć pełni rolę magazynu energii, przy czym odbywa się to na zasadzie tzw. opustu. W popularnych instalacjach o mocy szczytowej do 10 kW, za każdą oddaną do sieci kWh energii, można w ciągu roku odebrać 0,8 kWh energii.

budowa instalacji fotowoltaicznej ON GRID

Instalacja fotowoltaiczna w większości przypadków współpracuje z siecią (5). Panele fotowoltaiczne (1) przekazują prąd stały do inwertera (2), z którego generowany jest już prąd przemienny. Poprzez tablicę rozdzielczą (3) prąd trafia do budynku (4), a niewykorzystana nadwyżka przechodząc przez licznik dwukierunkowy, trafia do sieci (5). Jest w niej magazynowana i odbierana w razie takiej potrzeby później. Odbywa się to na zasadzie tzw. opustu („prowizja” za każdą oddaną i magazynowaną 1 kWh energii)

Więcej informacji na temat zasad doboru instalacji fotowoltaicznej:

Optymalny dobór instalacji fotowoltaicznej

Ponieważ niewykorzystana nadwyżka energii po roku jest tracona na rzecz energetyki, to nie jest opłacalne przewymiarowanie instalacji PV. Zwiększony koszt inwestycji nie spowoduje większych zysków i tym samym opłacalność fotowoltaiki w domu znacznie się obniży. Z kolei zbyt mała instalacja nie pozwoli wykorzystać w pełni potencjału uzyskiwania oszczędności. Im mniejsza jest instalacja, tym wyższy jest koszt jednostkowy inwestycji (zł/kWp). To z kolei może wydłużać okres zwrotu kosztów. Dlatego dla doboru instalacji fotowoltaicznej duże znaczenie odgrywa dokładne określenie potrzeb energii. W istniejącym domu jest to o tyle ułatwione, że do dyspozycji są rachunki za energię. W nowobudowanym domu trzeba posiłkować się tabelami zużycia energii, bądź kalkulatorami zużycia energii.

Dom bez rachunków – czy jest możliwe, aby nie płacić za energię elektryczną?

Dzięki instalacji fotowoltaicznej można do minimum zredukować rachunki za energię elektryczną. Można tak dobrać jej wielkość, aby produkcja energii zbilansowała całkowite roczne zużycie energii w budynku. Jednak nie jest możliwe doprowadzenie do zerowych kosztów zakupu energii w domu. Wynika to z faktu, że za oddawaną do sieci energię, nie uzyskuje się przychodów, a jedynie podlega ona magazynowaniu. A przy tym rachunki za energię zawierają opłaty stałe, które są ponoszone niezależnie od tego czy w danym miesiącu więcej energii zostało pobranej, czy też oddanej do sieci. Zależnie od przyjętej taryfy i sprzedawcy energii, roczne koszty stałe można szacować na około 200 zł brutto. Tyle też może wynieść minimalna wysokość rocznych kosztów zakupu energii elektrycznej w budynku.
Dom bez rachunków w praktyce